Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

APOSTİL NEDİR?

Apostil, bir belgenin geçerliliğinin onaylanarak başka bir ülkede yasal olarak kullanılması imkânı sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil şerhinin hukuki dayanağı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme 16.09.1984 yılında Resmî Gazete ’de yayımlanmış; 29.09.1985’te ise yürürlüğe girmiştir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit […]