Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? 1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; 2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; […]

TAHDİT KODLARI NELERDİR TÜRLERİ VE SEBEPLERİ

Bir kişinin başka biri adına resmi bir işlem yapabilmesi için o kişiden noterden vekaletname alması gerekir. Birçok resmi işlem için yapılan vekaletname tapu işlemleri içinde yapılabilmektedir. Tapu işlemlerinin bir başkası tarafından gerçekleştirilmesi için verilen vekalete tapu vekaleti denir. Bu kapsamda yurt dışında yaşamakta olan yahut yoğunluğu nedeniyle vakti olmayan kişiler söz konusu tapu işlemlerini kolaylıkla […]

İKAMET İZİN TÜRLERİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? 1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; 2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; […]

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ve getirilen kolaylıklar sebebiyle Türk vatandaşlığının hangi şartlar altında kazanılacağı son zamanlarda gündemi meşgul etmektedir. Bu kapsamda , Türk vatandaşlığını kazanmasının genel şartları başvuru türüne göre değişkenlik göstermektedir. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI Türk vatandaşlığının kazanılması genel olarak doğumla veya sonradan kazanma olmak üzere iki şekilde olur. 1.VATANDAŞLIĞIN DOĞUMLA […]