Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Aile Hukuku

Aileye ilişkin tüm konularda çeşitli hukuki ihtilaflar ortaya çıkabilmektedir. Medeni hukuk kapsamında cereyan eden nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konuları için hukuki desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Mevsuk Hukuk Bürosu, aile ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları müvekkillerinin yaşam alanlarına hassasiyetle yaklaşarak en etkin şekilde çözmeyi amaçlamaktadır.