Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

TAHDİT KODLARI NELERDİR TÜRLERİ VE SEBEPLERİ

Bir kişinin başka biri adına resmi bir işlem yapabilmesi için o kişiden noterden vekaletname alması gerekir. Birçok resmi işlem için yapılan vekaletname tapu işlemleri içinde yapılabilmektedir. Tapu işlemlerinin bir başkası tarafından gerçekleştirilmesi için verilen vekalete tapu vekaleti denir. Bu kapsamda yurt dışında yaşamakta olan yahut yoğunluğu nedeniyle vakti olmayan kişiler söz konusu tapu işlemlerini kolaylıkla […]

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ve getirilen kolaylıklar sebebiyle Türk vatandaşlığının hangi şartlar altında kazanılacağı son zamanlarda gündemi meşgul etmektedir. Bu kapsamda , Türk vatandaşlığını kazanmasının genel şartları başvuru türüne göre değişkenlik göstermektedir. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI Türk vatandaşlığının kazanılması genel olarak doğumla veya sonradan kazanma olmak üzere iki şekilde olur. 1.VATANDAŞLIĞIN DOĞUMLA […]