Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenlerin karşılıklı sahip oldukları hakların hukuki düzlemde nasıl kullanılabileceği ve iş sözleşmelerinde meydana gelen her türlü uyuşmazlık noktasında hukuki hizmet sağlayan Mevsuk Hukuk Bürosu, İş hukuku kapsamında her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, mevcut çalışma biçimlerinin yasal mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, sahip olunan sosyal haklar için gerekli prosedürlerin yürürlüğe konulması ve iş hayatında ortaya çıkabilecek diğer ihtilafların çözümü için hukuki destek alınması ciddi önem arz etmektedir. Mevsuk Hukuk Bürosu müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu bu desteği verimli ve hızlı bir şekilde sunabilmektedir.

Yine İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuk destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sunduğumuz hizmetlerin bir takım örnekleridir.