Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Mevsuk Blog

Mevsuk Hukuk ve Danışmanlık

Yakında Yayınlananlar

TAPUDA KULLANILACAK VEKALETNAME

Bir kişinin başka biri adına resmi bir işlem yapabilmesi için o kişiden noterden vekaletname alması gerekir. Birçok resmi işlem için yapılan vekaletname tapu işlemleri içinde

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin

İKAMET İZİN TÜRLERİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ve getirilen kolaylıklar sebebiyle Türk vatandaşlığının hangi şartlar altında kazanılacağı son zamanlarda gündemi meşgul etmektedir. Bu kapsamda ,

APOSTİL NEDİR?

Apostil, bir belgenin geçerliliğinin onaylanarak başka bir ülkede yasal olarak kullanılması imkânı sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil şerhinin hukuki dayanağı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki

Yeni Yazılar

Güncel Bilgi ve Haberler

Haftalık Bilgi için üye olunuz

Sadece bilgi için e-posta gönderilmektedir. İstediğiniz takdirde e-posta almayabilirsiniz.

Popüler

Popüler Yayınlar

TAPUDA KULLANILACAK VEKALETNAME

Bir kişinin başka biri adına resmi bir işlem yapabilmesi için o kişiden noterden vekaletname alması gerekir. Birçok resmi işlem için yapılan vekaletname tapu işlemleri içinde

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin

İKAMET İZİN TÜRLERİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin