Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Miras Hukuku

Mirasçılığa ilişkin hakların korunmasında terekenin mirasçılar arasında en adil şekli ile paylaştırılması konusu insan hayatında önemli bir yeri olması gereken bir konudur.

Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.