Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Türk ve yabancı müvekkillere ticaret ortaklıklarının kuruluşu, idareleri, sona ermeleri ve sermaye yapıları gibi konularda destek olan Mevsuk Hukuk Bürosu, tacir müvekkillerinin sahip olduğu hakları yasal düzlemde garanti altına alarak kazançlı çıkmalarını amaçlamakta ve ticari ilişkilerde meydana gelen uyuşmazlıklar için geniş ve güncel bilgilendirmeler ışığında uzman bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve ortaklık yapıları kapsamında ihtiyaç duyulan hukuki hizmet Mevsuk Hukuk Bürosu tarafından çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müvekkiller için sunulmaktadır.