Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Sözleşmeler Hukuku

Ofisimiz müvekkillerine ticari sözleşmeler, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri,  lisans, franchise, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi geniş bir yelpazede çeşitli hukuk hizmetleri vermektedir.