Mevsuk - Hukuk ve Danışmanlık - logo - SMM - 28 11 2022a-03-01

Vakıflar Hukuku

Ofis bünyesinde Vakıf kuruluş işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi, Vakıf tüzüğü hazırlanması, Vakıf tüzüğü incelenmesi, Vakıf organ ve müdürlüklerinin her türlü kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve işbu kararlara karşı gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Vakıf faaliyeti temelinde gerekli izinlerin alınması için dilekçe hazırlanması ve ilgili birimlere müracaat yapılması gibi vakıflar hukuku alanında hizmet sunulmaktadır.